ПОДНИ ДРВЕНИ ЛАЈСНИ

Изберете од нашиот богат избор на подни дрвени лајсни.

Достапни видови на дрво: Даб, Чам, Бука, Паулониа, Орев

Видови на дрво по нарачка: Американски орев, Цреша, Багрем

Лајсните се достапни сирови и завршно лакирани

Достапни висини: 5см, 6см, 7см, 8см, 9см, 10см 12см, 14см, 16см, 18см, 20см, 22см

Дебелина на лајсните: Од 17мм до 21мм